FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

उपाध्यक्ष श्री छिरिंग तामांग द्वारा प्रस्तुत आ.व २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य (पूर्ण पाठ)

गा.पा अध्यक्ष श्री छिरिंग क्याप्ने लामा द्वारा प्रस्तुत आ.व २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

योजना छनौट गरि पठाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै)

Pages